Dla pacjentów przyjmowanych odpłatnie, poza umową z NFZ

Specjalistyczna porada kardiologiczna (internistyczna) z EKG i ew echo serca orientacyjnym 130 zł
Specjalistyczna porada kardiologiczna (internistyczna) z EKG i echo serca 170 zł
ECHO (USG) serca bez porady lekarskiej 120 zł
Próba wysiłkowa EKG 130 zł
Holter (24 godz. EKG) 130 zł
Holter (48 godz. EKG) 150 zł
Holter cisnieniowy (RR) 130 zł
EKG spoczynkowe 30 zł
Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 120 zł
Ocena zaawansowania miażdżycy na podstawie oceny ściany naczyniowej tętnic szyjnych z ew. orientacyjnym dopplerem t. szyjnych 80 zł
Badanie lekarskie dla kandydatów na kierowców, kategorie A,B i T 200 zł (możliwa zapłata kartą kredytową)