Dla pacjentów przyjmowanych odpłatnie, poza umową z NFZ

Specjalistyczna porada kardiologiczna (internistyczna) z EKG 130 zł
Specjalistyczna porada kardiologiczna (internistyczna) z EKG i z echo serca orientacyjnym 150 zł
Specjalistyczna porada kardiologiczna (internistyczna) z EKG i echo serca z wydrukiem raportu z badania 180 zł
ECHO (USG) serca bez porady lekarskiej 120 zł
Próba wysiłkowa EKG 150 zł
Holter (24 godz. EKG) 150 zł
Holter (48 godz. EKG) 200 zł
Holter cisnieniowy (RR) 150 zł
EKG spoczynkowe 30 zł, z opisem 40 zł
Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 120 zł
Ocena zaawansowania miażdżycy na podstawie oceny ściany naczyniowej tętnic szyjnych z ew. orientacyjnym dopplerem t. szyjnych 80 zł
Badanie lekarskie dla kandydatów na kierowców, kategorie A,B i T 200 zł (możliwa zapłata kartą kredytową)